کرونا دامن ارزهای دیجیتال را هم گرفت

کرونا دامن ارزهای دیجیتال را هم گرفت

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از آن که کشورهای بیشتری در خاورمیانه و اروپا از ثبت مبتلایان جدید به کرونا خبر دادند، ارزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی کاهش یافت.

ارزش بیت کوین در معامالت امــروز بیش از چهــار درصد کاهش یافته است. پــس از آن کــه کشــورهای بیشــتری در خاورمیانه و اروپا از ثبت مبتالیان جدید به کرونا خبر دادند، ارزش بیت کوین و سایر ارزهــای دیجیتالی کاهش یافت. تاکنون بیــش از ۸۱ هــزار و ۱۲۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شــده است که در این بین، ۲۷۶۳ نفر جان خود را از دســت دادهاند. تاکنون در چیــن، ژاپــن، کره جنوبی، ســنگاپور، هنگکنــگ، تایلند، تایوان، مالزی، ایران، ایتالیا، اســترالیا، آلمــان، آمریکا، ویتنام، فرانســه، ماکائو، کانادا، امــارات متحده، اتریــش، الجزایر، کرواســی، ســوییس، رومانی، انگلیس، فیلیپین، هند، روســیه، اســپانیا، بلژیک، کامبــوج، مصر، فنالند، اســرائیل، کویــت، عمــان، افغانســتان، اســرائیل، لبنان، نپال، ســریالنکا و سوئد گزارش شده است. پس از چین بیشترین آمار قربانیان مربوط به ایران با ۱۶ نفر، کره جنوبی و ایتالیا با ۱۱نفر و هنگ کنگ با دو نفر بوده است. از ســوی دیگر شــماری از قانــون گذاران آمریکایی در کنگره این کشــور با اشــاره به پیشــرفت ســریع چین در حوزه ارزهای دیجیتالی از بانک مرکزی خواســته اند تا بــه کار بر روی مطالعات ارزهای دیجیتالی شدت بخشد. جروم پاول در واکنش به این انتقادات گفته است که فدرال رزرو به طور جدی در تالش برای پشــت ســر گذاشتن چین در توســعه ارزهای دیجیتالی است. ایــن مواضع پاول که اختالف قابل توجهی بــا اظهارات قبلــی وی دارد باعث افزایش تقاضــای خرید ارزهای دیجیتالی شــده اســت. پیش تر پاول گفته بود با توجه به موجــود بودن ابزارهای متنوع پرداختی در آمریکا، در آینده نزدیک نیازی به توســعه ارزهای دیجیتالی وجود ندارد. بهای بیت کوین پس از آن که در هفته های اخیــر تا ۱۰هــزار دالر نیز افزایش یافته بود در معامــات امــروز با 4.29 درصد کاهش به 9172.04 هزار دلار رســید تا در یکی از کمترین ســطوح سه هفته اخیر قرار گیرد. نوسانات شدید بیت کوین باعث شده است که بســیاری از افراد نســبت به ورود برای معامله این ارز احتیاط کنند؛ چرا که در بازه زمانی ژوئن تا دســامبر ۲۰۱۷ ارزش بیت کویــن ۴۰۰ درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش آن ۳۰ درصــد کاهــش یافــت. بیت کوین اکنون حدود 1.5 برابر ارزش ابتدای امسال خود قیمت دارد و اختلاف نظر بین مســیر قیمت آینده آن در بین تحلیلگران بالا است. عــلاوه بــر بیت کوین، قیمت بســیاری از ارزهــای دیجیتالی دیگر نیز نزولی بود؛ به گونــه ای که اتریوم با 8.7 درصد کاهش به 237.33 دلار، الیــت کوین با 10.10 درصد ریزش به 66.72 دلار، دش با 12.35 درصد کاهــش به 88.07 دلار، نئو با 12.61 درصد کاهش به 11.55 دلار، تتا با 13.45 درصد کاهــش بــه 0.121 دلار، زد کــش با 11.32 درصد ریزش به 52.64 دلار، دکارد با 5.56 درصد کاهش به 20.78 دلار، هایپر کش با 10.97 درصد کاهش به 1.67 دلار و زدکوین با 8.61 درصد کاهش به 5.52 دلار رسید. 

منبع: روزنامه مواجهه

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

تازه‌ترین‌ها